Poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Hakemuksessa on esitettävä perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista sekä tarvittavat liitteet. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja kaavoitusyksikköön, josta saa lisätietoja poikkeamismenettelystä. Naapurien kuulemisessa voit käyttää myös tarvittaessa lisälomaketta.

Poikkeamishakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • asiakirja, joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan tai muun perusteen hakea poikkeusta (esim. lainhuutotodistus, valtakirja)
  • asemapiirros, josta käyvät ilmi sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakennustoimenpiteet rakennuspaikalla
  • selvitys naapurin kuulemisesta, jos hakija on suorittanut sen (MRA 86.2 §) (esitettävä kuultavalle asemapiirros, jos kuullaan myös rakennuslupaa varten, mukana on oltava myös julkisivupiirustukset)
  • virallinen karttaote, jonka voi tilata kaupungin karttapalvelusta www.iisalmi.fi/karttatilaus

Lomakkeet

Poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemus

Palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot