Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimialan myöntämiä harkinnanvaraisia kohdeavustuksia sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Hakemuksen voi tehdä ainoastaan keväisin erikseen kaupungin verkkosivuilla ilmoitetulla hakuajalla.

Seuraavat asiakirjajäljennökset on toimitettava hakemuksen liitteiksi erikseen sähköpostilla kaupungin kirjaamoon ennen avustuksen maksamista:

  1. Avustusta hakevan yhdistyksen säännöt
  2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio haettavalle avustuskaudelle 2023
  3. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta 2022.
  4. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteessä.

Verkkoasiointi


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käyttöön on mahdollista saada tukea:


Liitteet ja lisätietolinkit


Palvelut

Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset

Katso tiedot