Liikunnan kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Avustusta voivat hakea yhteisöt (järjestöt, kylätoimikunnat) liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin. Poikkeuksena kyläkoulujen hiihtoladut ja luistelualueet, jotka kuuluvat teknisen toimialan ostopalvelusopimuksiin. Kohdeavustukset pitävät sisällään myös iisalmelaisten jääseurojen avustuksen lähialueen jäähallien käytöstä.

  1. Avustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella kuluvan vuoden aikana ilman erillistä hakuaikaa Myönnetty avustus maksetaan ainoastaan hakulomakkeella haettuun tarkoitukseen maksettuja kulutositteita vastaan.
  2. Myönnetty avustus voi olla max 50 % toteutuneista kokonaiskustannuksista, joka huomioidaan maksatuksen yhteydessä. Myönnetty avustus ja maksatus voi olla perustellusti 50 % korkeampi, mikäli avustettava kohde on avoin suurelle joukolle esimerkiksi kohdetta pystyvät hyödyntämään maksutta kaikki kaupungin asukkaista
  3. Avustus myönnetään viranhaltijapäätöksellä kaupungin hallintosäännön mukaisesti
  4. Vuokrakuluja ei hyväksytä

Myönnetty avustus maksetaan maksettuja kulutositteita vastaan, jotka on toimitettava sähköpostitse: kirjaamo@iisalmi.fi.

Viestiin on merkittävä selkeästi, mistä avustuksesta on kyse, mihin hakemukseen tositteet liittyvät, kuka on hakijana sekä viranhaltijapäätöksen numero.


Verkkoasiointi


Palvelut

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen tuki ja avustukset

Katso tiedot