Kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä Iisalmen kaupunginhallituksen toiminta- tai kohdeavustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Hakemuksen voi tehdä ainoastaan keväisin erikseen kaupungin verkkosivuilla ilmoitetulla hakuajalla.

Seuraavat asiakirjajäljennökset on toimitettava hakemuksen liitteiksi erikseen sähköpostilla kaupungin kirjaamoon ennen avustuksen maksamista:

  1. Avustusta hakevan yhdistyksen säännöt (uudet hakijat, muutokset vanhat hakijat)
  2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio haettavalle avustuskaudelle
  3. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta.

Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteessä


Verkkoasiointi


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käyttöön on mahdollista saada tukea:


Liitteet ja lisätietolinkit

Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperiaatteet
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.1.2018

Palvelut

Kaupunginhallituksen avustukset

Katso tiedot