Kaupungin arkisto tarjoaa tietopalveluja julkishallinnolle, tutkijoille ja opiskelijoille, tiedotusvälineille, yksityisille yhteisöille ja kansalaisille. Arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön, asiakirjalainat, todistukset ja jäljennökset. Iisalmen kaupungin viranomaisten asiakirjoista ja tiedon antamisesta, joiden lunastuksen perimisestä ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kaupungille lunastusta ja maksuja kaupunginhallituksen 7.6.2010 § 243 hyväksymien perusteiden mukaan.

Kaupungin asiakirjahallinnon järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus, joka on nimennyt asiakirjahallinnon johtavaksi viranhaltijaksi asiakas- ja tietopalvelukoordinaattori Kirsi Hukkasen. Kaupungin asiakirjahallintaa ja arkistotoimea ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä asiakirjahallinnon toimintaohje.

Kaupungin keskusarkiston tietopalvelua hoitavat asiakas- ja tietopalvelukoordinaattori Kirsi Hukkanen ja asianhallintasihteeri Jaana Peksujeff. Kaupunginarkistosta löytyvät  mm. seuraavat arkistot: kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asiakirjat, maalaiskunnan 1922-1969 ja pikkukaupungin 1891-1969 asiakirjat sekä Iisalmen pitäjän 1892-1921 asiakirjat. Kirsi ja Jaana vastaavat myös sosiaalihuollon arkiston tietopalvelusta, jossa kaupungin asiakirjoja on vuoteen 2009 saakka. Vuodesta 2010 sosiaalihuollon asiakirjoista ja arkistosta vastaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Usein kysyttyä

 Tietoja sota-ajalta
Lottia ja sotilaspoikia koskevia tietoja löytyy ainoastaan pöytäkirjoista, joissa on päätöksiä esimerkiksi tiloista ja avustuksista. Kaupungin nykyinen nuorisotalo toimi suojeluskunnan talona sota-aikana. Lottia ja suojeluskuntaa koskevia tietoja löytyy Joensuun maakunta-arkistosta tai sota-arkistosta. Sotalapsista tietoa löytyy kansallisarkistosta lasten siirto komitean arkistosta. 
Koulutodistuksia
Iisalmen kaupungin päätearkistoista löytyvät kaupungin kansa- ja kansalaiskoulun todistukset, Iisalmen maalaiskunnan kaikki todistukset kouluittain sekä Kauppaoppilaitoksen (merkantti ja merkonomi) todistukset vuodesta 1960 vuoteen 1995 saakka. Sivistyspalvelukeskuksen päätearkistosta löytyvät kaupungin yläkoulujen, Juhani Ahon vuoteen 2004 ja Kauppis-Heikin vuoteen 2015  päättötodistusjäljennökset. Iisalmen Lyseon ja yläkoulujen uudemmat todistusjäljennökset löytyvät koulujen arkistoista. Todistusjäljennöksestä peritään asiakirjan lunastusmaksu.
Yhteystiedot

Hukkanen Kirsi

asiakas- ja tietopalvelukoordinaattori
Pohjolankatu 14
040 489 4975
kirsi.hukkanen@iisalmi.fi

Peksujeff Jaana

asianhallintasihteeri
Pohjolankatu 14
040 643 1837
jaana.peksujeff@iisalmi.fi