Ajankohtaiset tiedotteet
uutiskuva_ULG.jpg
13.12.2023
0

Kesällä käynnistyneen kansainvälisen URBACT – Residents of the Future -hankkeen yksi merkittävimmistä toimenpiteistä on perustaa oma paikallinen toimintaryhmä. Iisalmessa toimintaryhmä onkin aktivoitunut syksyn 2023 aikana, ja ryhmän toinen kokoontuminen pidettiin joulukuun alkupuolella.

Ideoista_nelio2.jpg
12.12.2023
0

Iisalmen kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 11.12.2023, että Iisalmi käynnistää syksyn aikana valmistellun Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja kohdentaa vuoden 2024 talousarviosta 100 000 euroa kuntalaisten valitsemiin toimenpiteisiin. Osallistuvan budjetoinnin määräraha hyväksyttiin valtuustossa osana Iisalmen kaupungin vuosien 2024-2026 talous- ja toimintasuunnitelmaa. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan kotikaupunkiinsa määrittelemättä etukäteen liian tarkasti sitä, millaisia toimenpiteiden tulisi olla – raamina on tiivistetysti se, että ideoitujen toimenpiteiden tulee tukea iisalmelaisten hyvinvointia. Kuntalaiset pääsevät lähettämään ideoitaan 8.1.2024 alkaen.

1200x1200_Iisalmi_kiireneutraali_haaste.png
30.11.2023
1

Panostukset sujuvan aivotyön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen ovat osa Iisalmen tavoitetta olla maailman ensimmäinen kiireneutraali seutukaupunki. Nyt Iisalmi haluaa jakaa oppejaan myös vertaiskaupungeilleen, sujuvasta arjestaan tunnetuille seutukaupungeille. Iisalmessa ajatellaan, että seutukaupungit voisivat yhdessä toimia suunnannäyttäjinä ja innoittajina koko Suomelle ihmisenmyötäisemmän arjen rakentamisessa.

Ponssen työyhteisössä tehdään asioita porukalla ja valmennuksen hyötyjä viedään mahdollisuuksien mukaan kaikille..jpg
12.10.2023
1

Iisalmen kaupunki ja Työterveyslaitos hakivat elokuussa työyhteisöryhmiä osallistujiksi paikallisille työyhteisöille suunnattuun Monoa multitaskaukselle -valmennukseen. Työterveyslaitoksen ohjaamaan valmennuskokonaisuuteen valitut Ponssen, Normetin ja Live-säätiön Iisalmen toimipisteen työyhteisöryhmät ovat syksyn aikana osallistuneet aivotyökyselyyn sekä itsenäiseen verkkovalmennukseen ja ryhmätapaamisiin. Valmennustapaamisten myötä onkin löydetty toimivia keinoja aivotyön sujuvoittamiseen ja nostettu havaittuja monitekemisen riskitekijöitä keskusteluun omissa työyhteisöissä. Nyt yhdessä löydetyistä kehittämisideoista on koottu huoneentaulu ja muistilista, joita mikä tahansa työyhteisö voi hyödyntää tavoitellessaan sujuvampaa aivotyötä, työn laatua ja tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia. Loppuvuoden aikana valmennusprojektin myötä syntyy muitakin konkreettisia työkaluja kaikkien työelämässä toimivien hyödynnettäväksi.

URBACT IV logo.png
25.8.2023
0

URBACT - Residents of the Future -hankkeessa pyritään löytämään yhdessä ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin.

Eija ja Katri yhteiskuva.jpg
23.8.2023
0

Yritysasiantuntijoiden tapaamisajat ovat nyt varattavissa myös sähköisen ajanvarauskalenterin kautta. Tapaamisvaihtoehtoina ajanvarausjärjestelmässä ovat joko perinteinen live-tapaaminen yritysneuvojan kanssa, etätapaaminen Teamsilla tai puhelinneuvonta.

MicrosoftTeams-image (56).png
6.7.2023
1

By Iisalmi -seminaari 2023 -tapahtuma järjestetään keskiviikkona 8.11.2023 klo 8.30-14.30 Iisalmen kulttuurikeskuksella ja verkkostriiminä. Teemana on 'Osaaminen ja hyvinvointi - tärkein pääomamme'.

Tiedolla työskentelyyn liittyy kuormitustekijöitä, joten sujuvan aivotyön taidot ovat tärkeä osa hyvinvointia..png
20.6.2023
3

Iisalmi on julistanut tavoitteekseen olla maailman ensimmäinen kiireneutraali seutukaupunki vuonna 2025. Kiireneutraali elämä tarkoittaa tasapainoista, hyvinvoivaa arkea niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Iisalmen kaupunki By Iisalmi -yritys- ja oppilaitoskumppaneineen onkin toteuttanut jo monia etenkin asukkaiden vapaa-aikaan liittyviä kiireneutraaliustekoja, jotka kannustavat tekemään valintoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi. Henkilökohtaiset valinnat eivät kuitenkaan yksin riitä - arjen tasapainoa ja hyvinvointia pitää rakentaa myös yhdessä. Siksi Iisalmi käynnistää syksyllä paikallisille työyhteisöille suunnatun Monoa multitaskaukselle -valmennuksen yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Haku Monoa multitaskaukselle -valmennukseen avautuu elokuussa. Työyhteisöjen toivotaan jo nyt pohtivan, voisiko valmennus olla tarpeellinen omalle tiimille, yksikölle tai vaikka koko yritykselle.

Ilmakuva Iisalmen kaupungista
20.6.2023
1

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 19.6. kokouksessaan, että Iisalmi käynnistää osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja kohdentaa vuoden 2024 talousarviosta 100 000 euroa kuntalaisten valitsemiin toimenpiteisiin. Lopullisesti osallistuvan budjetoinnin määräraha hyväksytään osana Iisalmen kaupungin vuosien 2024-2026 talous- ja toimintasuunnitelmaa valtuuston kokouksessa joulukuussa. Toimintamallia Iisalmen osallistuvalle budjetoinnille tarkennetaan syksyllä 2023 - tavoitteena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuus vaikuttaa omaan kotikaupunkiinsa määrittelemättä etukäteen liian tarkasti sitä, millaisia toimenpiteiden tulisi olla. Jo nyt kuntalaiset voivatkin miettiä, mitä he omassa kotikaupungissaan haluaisivat kehittää.

Mieliteko_nelio.jpg
20.6.2023
1

Mielelle hyvää tekevään hetkeen ei tarvita kuin pelikortit ja muutama innokas pelikaveri, tämän tietää jokainen, joka on joskus viettänyt aikaa kortti- tai seurapelien parissa. Iisalmen kaupunki, By Iisalmi -verkosto ja Mieliteko ovat tuottaneet Mieliteko #ByIisalmi -pelikortit innostaakseen ihmisiä viettämään leppoisia kiireettömän läsnäolon hetkiä yhdessä mukavan peliseuran kanssa, tutustuen samalla ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja Iisalmeen liittyviin teemoihin. Inspiraatiota pelitoteutukseen on saatu By Iisalmi -lähettiläs (2022) Arja Wäisäseltä, joka järjesti maailmanlaajuisen koronaepidemian aikana ravintolansa asiakkaille etäyhteydellä yhteisöllisiä visailuiltoja – näin välittävää ja yhteisöllistä tunnelmaa saatiin pidettyä yllä ihmisten ollessa fyysisesti erossa toisistaan. Arska-Tätinä tutuksi tullut Arja esiintyykin Mieliteko #ByIisalmi -pelikorteissa Harlekiini (Harley Quinn) korteissa ja toimii pelikorttien suojelijana. Kortit lanseerataan kaiken kansan iloksi Mieliteko #ByIisalmi -pubivisaillassa ravintola Istuvassa Härässä 28.6.2023.

Kaikki uutiset
Edellinen 1 2 3 4 5 6Seuraava
 
Iisalmi live
Nähdäksesi Youtube-videon, on markkinointievästeet oltava hyväksyttynä..

Seuraa Iisalmen tapahtumia reaaliajassa lintuperspektiivistä! Musiikki: Kalle Löytynoja - Symphony of the Falls.