Julkisten hankintojen verkkopalvelu Hilma

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön omistama maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMA:sta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

HILMA:ssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. EU-ilmoituksista HILMA:ssa täytetään ennakkoilmoitus, hankintailmoitukset ja jälki-ilmoitukset.Palvelut

Julkisten hankintojen neuvonta

Katso tiedot