Julkisten hankintojen neuvonta

Tarjoamme pk-yrityksille tukea julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Julkisia hankintoja ovat kaikki julkisyhteisön (valtio, kunnat, seurakunnat, julkiset osakeyhtiöt) oman organisaationsa ulkopuolelta tekemät hankinnat.

Meiltä saat neuvontaa, koulutusta ja apua tarjouskilpailun eri vaiheissa. Edistämme tarjousmenettelyn sujuvuutta ja tuemme vuoropuhelua tilaajan ja tarjoajien välillä. Tavoitteenamme on lisätä alueen pienyritysten osuutta julkisissa hankinnoissa.

Pohjois-Savon alueella saat julkisiin hankintoihin neuvontaa Pohjois-Savon hankinta-asiamieheltä.

Linkit

Julkisten hankintojen verkkopalvelu Hilma

Hilma eli hankintailmoitukset.fi on julkisten hankintojen ilmoituskanava.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kaupungin hankinnat

Verkkosivulta löytyvät Iisalmen kaupungin hankintaperiaatteet.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Huoltopysäköintilupa ja -tunnus

Katso tiedot

Maatilatalouden kehittämisavustukset

Katso tiedot

Yrityksen rahoitusneuvonta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut