Tavoitteena on jo ympäristöltään luonnonkauniin Iisalmen säilyminen jatkossakin "Vihreänä Kaupunkina".

Iisalmen kaupungille on  laadittu Viheraluejärjestelmä -suunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata kaupunkivihreän säilyminen keskusta-alueella.

Suunnitelma on pohjana kaikkea muuta suunnittelua ja kaavoitusta tehtäessä. Näin turvataan keskeisten puistojen, kevyen liikenteen reittien ja myös kaupunkiluonnon säilyminen sekä edelleen kehittäminen. Viheraluejärjestelmän hyväksyi kaupunginvaltuusto joulukuussa 2004.

Puistot hoidetaan teknisen lautakunnan hyväksymän hoitoluokituksen mukaisesti jonka pohjana on valtakunnallinen "Viheralueiden hoitoluokitus" opas. Luokituksessa puistot jaetaan rakennettuihin AII- ja AIII-luokan puistoihin, B-luokan maisemaniittyihin, CI- ja CIII-luokkien taajamametsiin (ns. puistometsiin) sekä E-luokan erityisalueisiin, joille on tehty erillinen hoitosuunnitelma.

Rakennettuja puistoja ja A2 -luokan katuvihreää Iisalmen kaupungilla on n.81 ha ja hoidettavia leikkikenttiä 31 kpl. Taajamametsiä on kaupunkialueella 890 ha, B-luokan maisemaniittyjä 6 ha ja E-luokan erityisalueita 12 ha. 

Puistojen kunnossapidon pääpaino asetetaan leikkikenttien turvallisuudesta huolehtimiseen ja keskustan puistojen siisteyteen sekä viihtyvyyteen.
Yhteystiedot

Honkanen Harri

viher- ja liikunta-aluepäällikkö
Pohjolankatu 14
040 830 2737
harri.honkanen@iisalmi.fi

Könttä Jyrki

kaupungininsinööri
Pohjolankatu 14
040 588 9022
jyrki.kontta@iisalmi.fi

Rytkönen Antti

vihertyönjohtaja
Teollisuuskatu 2
040 588 9032
antti.rytkonen@iisalmi.fi

Ryytty Tarja

puutarhuri
Teollisuuskatu 2
040 588 9031
tarja.ryytty@iisalmi.fi