Kulttuuriavustukset

Kulttuurilautakunta jakaa kahdenlaisia avustuksia: toiminta-avustuksia järjestöille sekä kohdeavustuksia.

Toiminta-avustusten hakemisesta ilmoitetaan samaan aikaan kaupunginhallituksen ja vapaa-aikalautakunnan vuosiavustusten kanssa. Ilmoitus julkaistaan kaupungin internet-sivulla kohdassa tiedotteet sekä Iisalmen Sanomissa. Avustusten hakuaika vahvistetaan vuosittain erikseen. Avustushakemus ja sen liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä kulttuurikeskuksen neuvontaan. Vuonna 2015 hakuaika on 15.2.-10.3.2015.

Kohdeavustuksia voi hakea jatkuvana hakuna. Avustusta voidaan myontää iisalmelaisille eri taiteen- ja kulttuurialojen ammattilaisille, järjestöille ja yksittäisille taiteen harrastajille lähinnä projektiluontoiseen toimintaan.

Kulttuurilautakunta käsittelee avustushakemukset ja myöntää avustusta talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi kulttuuritoimi neuvottelee sekä kaupunginhallituksen että vapaa-aikalautakunnan avustuksista vastaavien kanssa ennen päätöksentekoa. Kulttuurilautakunta on linjannut, ettei avustuksia myönnetä jälkikäteen vaan ne tulee anoa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toimintaa. 

Iisalmen kaupungin avustusten lisäksi yhdistyksille on olemassa lukuisia muita rahoituskanavia, kuten säätiöt.
Lisätietoja muista avustusmahdollisuuksista löytyy kulttuuritoimen yhdistyspalvelut -sivulta.

Kaupunki tukee yhdistyksiä myös tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Tästä lisätietoja antavat tieto- ja viestintävastaava Kirsi Hukkanen kirsi.hukkanen(at)iisalmi.fi  sekä markkinointipäällikkö Jarmo Miettinen jarmo.miettinen(at)iisalmi.fi

Kaupunki tukee yhdistyksiä myös työllistämisessä palkkatuen lisätuella. Tästä lisätietoja yhdistyspalvelut -sivulta.

Lisätietoja:

Sanna Marin-Kainulainen
kulttuuritoimenjohtaja
p. 040-588 9074
sanna.marin-kainulainen(at)iisalmi.fi

Sivua päivitetty: 10.2.2015 Lähetä palautetta sivuista

Tilaa RSS Tulosta sivu Jaa sivu: