Kulttuuriavustukset

Kulttuurilautakunta jakaa kahdenlaisia avustuksia: toiminta-avustuksia järjestöille sekä kohdeavustuksia.

Toiminta-avustusten hakemisesta ilmoitetaan aina vuoden vaihteessa samaan aikaan kaupunginhallituksen ja vapaa-aikalautakunnan vuosiavustusten kanssa. Ilmoitus julkaistaan kaupungin internet-sivulla kohdassa tiedotteet sekä vuodenvaihteen Iisalmen Sanomissa. Avustusten hakuaika on tammikuun loppuun mennessä. Avustushakemus ja sen liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä kulttuurikeskuksen neuvontaan.

Kohdeavustuksia voi hakea jatkuvana hakuna. Avustusta voidaan myontää iisalmelaisille eri taiteen- ja kulttuurialojen ammattilaisille, järjestöille ja yksittäisille taiteen harrastajille lähinnä projektiluontoiseen toimintaan.

Kulttuurilautakunta käsittelee avustushakemukset ja myöntää avustusta talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi kulttuuritoimi neuvottelee sekä kaupunginhallituksen että vapaa-aikalautakunnan avustuksista vastaavien kanssa ennen päätöksentekoa.

Iisalmen kaupungin avustusten lisäksi yhdistyksille on olemassa lukuisia muita rahoituskanavia, kuten säätiöt.
Lisätietoja muista avustusmahdollisuuksista löytyy kulttuuritoimen yhdistyspalvelut -sivulta.

Kaupunki tukee yhdistyksiä myös tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Tästä lisätietoja antavat tieto- ja viestintävastaava Kirsi Malinen kirsi.malinen@iisalmi.fi  sekä markkinointipäällikkö Jarmo Miettinen jarmo.miettinen@iisalmi.fi


Lisätietoja:

Sanna Marin-Kainulainen
kulttuuritoimenjohtaja
p. 040-588 9074
sanna.marin-kainulainen@iisalmi.fi

Sivua päivitetty: 23.9.2013 Lähetä palautetta sivuista

Tilaa RSS Tulosta sivu Jaa sivu: