Kulttuuriavustukset

Kulttuurilautakunta jakaa kahdenlaisia avustuksia: toiminta-avustuksia järjestöille (36 000 €) sekä kohdeavustuksia (5000 €). Lisäksi kulttuuripalkintoon on varattu 1000 €.

Toiminta-avustusten hakemisesta ilmoitetaan samaan aikaan kaupunginhallituksen ja vapaa-aikalautakunnan vuosiavustusten kanssa. Ilmoitus julkaistaan kaupungin internet-sivulla kohdassa tiedotteet sekä Iisalmen Sanomissa. Avustusten hakuaika vahvistetaan vuosittain erikseen. Avustushakemus ja sen liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä hakemuksessa mainittuun osoitteeseen.
Vuonna 2016 hakuaika oli 15.2.-9.3.2016 klo 15.

Kohdeavustuksia voi hakea jatkuvana hakuna. Avustusta voidaan myöntää iisalmelaisille eri taiteen- ja kulttuurialojen ammattilaisille, järjestöille ja yksittäisille taiteen harrastajille lähinnä projektiluontoiseen ja kokeilevaan toimintaan, ns. siemenrahana. Avustusta ei ole tarkoitettu esim. vuosittain toistuvien tapahtumien rahoitukseen.

Kulttuurilautakunta käsittelee avustushakemukset ja myöntää avustusta talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi kulttuuritoimi neuvottelee sekä kaupunginhallituksen että vapaa-aikalautakunnan avustuksista vastaavien kanssa ennen päätöksentekoa. Kulttuurilautakunta on linjannut, ettei avustuksia myönnetä jälkikäteen vaan ne tulee anoa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toimintaa. 

Iisalmen kaupungin avustusten lisäksi yhdistyksille on olemassa lukuisia muita rahoituskanavia, kuten säätiöt. Lisätietoja muista avustusmahdollisuuksista löytyy kulttuuritoimen yhdistyspalvelut -sivulta.

Kaupunki tukee yhdistyksiä myös tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Tästä lisätietoja antavat tieto- ja viestintävastaava Kirsi Hukkanen kirsi.hukkanen(at)iisalmi.fi  sekä markkinointipäällikkö Jarmo Miettinen jarmo.miettinen(at)iisalmi.fi

Kaupunki tukee yhdistyksiä myös työllistämisessä palkkatuen lisätuella. Tästä lisätietoja yhdistyspalvelut -sivulta.

Lisätietoja:

Sanna Marin-Kainulainen
kulttuuritoimenjohtaja
p. 040-588 9074
etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi

Jaetut avustukset

Tiedot jaetuista avustuksista löytyvät kulttuurilautakunnan kokouspöytäkirjoista:

http://julkaisu.iisalmi.fi