Musiikkileikkikoulu 

Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää ja ylläpitää lasten myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Tärkeinä tehtävinä ovat myös lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen, lapsen sosiaalisen kasvun tukeminen sekä musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen ja kehittäminen. 

Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä tilan antamat mahdollisuudet. Opetus tapahtuu vähintään viiden hengen ryhmissä. Musiikkileikkikoulun oppilaat ovat pääsääntöisesti alle kouluikäisiä. Ekaluokkalaiset (7 v.) voivat osallistua soitinvalmennus- ja pianoryhmiin ja alakouluikäiset (7-10-v.) kanteleryhmään.

Oppitunteja on aamu- ja iltapäivisin sekä iltaisin. Iisalmen lisäksi musiikkileikkikouluopetusta järjestetään Kiuruvedellä, Sonkajärvellä, Sukevalla ja Vieremällä. 

Opetusta annetaan 45 min/viikko. Tarjolla on edellä mainituissa toimipisteissä: 

 • vauvaryhmät 3 kk-11 kk (vanhempi-lapsi -ryhmä)

 • taaperoryhmät 1-2 v (vanhempi-lapsi -ryhmä)

 • musiikkileikkiryhmät 3-5 v.

 • kanteleryhmät 5-6 v.

 • soitinvalmennusryhmät 6-7 v.

   

  Vain Iisalmessa tarjoamme lisäksi:

 • masumuskari (odottaville äideille noin 12 raskausviikosta alkaen)

 • sisarusmuskari (2-3 sisarusta + vanhempi)

 • soittomuskari 4-6 v. (opetus painottuu djembe-rummun, kanteleen, nokkahuilun ja ukulelen soittoon)

 • pianomuskari 6-7 v.

 • kanteleryhmä 7-10 v.        

 • perheryhmät (3kk - 2-v.) 
 • totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa 
 • toimitaan kokonaisvaltaisesti kaikilla musiikillisilla työtavoilla 
 • käytetään erityisesti pienimmille lapsille sekä heidän perheilleen soveltuvaa laadukasta musiikkimateriaalia, soittimia sekä opetusvälineitä 
 • "minä kuulen, näen, haistan, tunnen, liikun, keksin, löydän, muistan, osaan" - kokemuksia lapselle 
 • tarkoituksena tarjota vuorovaikutusta vahvistavaa, kielen- ja motoriikan kehitystä tukevaa sekä viihdyttävää ja/tai rauhoittavaa musiikkitekemistä myös perheen arkielämään 
 • musiikilliset opetukselliset asiat tarjoillaan piilo-opetuksena leikkien taustalla (esim. musiikilliset käsiteparit: hidas-nopea, voimakas-hiljainen,  korkea-matala, tasa-kolmijakoinen)   

Sisarusryhmät perheen eri-ikäisille lapsille ja aikuiselle 

 • musiikkileikkihetki on suunniteltu niin, että samasta sisällöstä nauttivat eri-ikäiset lapset. Opettajien suositus on, että sisarusryhmästä jatkettaisiin yhden vuoden jälkeen oman ikäisten lasten ryhmissä. 
 • musiikkileikkikoulun opetusmateriaaleja sovelletaan ryhmälähtöisesti ja toiminta tapahtuu kaikilla tarkoituksenmukaisilla työtavoilla 
 • sisarusten ja vanhemman välinen sekä ryhmän eri-ikäisten lasten ja aikuisten välinen sosiaalinen kasvatus korostuu toimiessa  sisarusryhmässä 

Musiikkileikkiryhmät 3-5-vuotiaat 

 • totutellaan olemaan ryhmässä; minä/me yhdessä 
 • opitaan kutakin ikätasoa vastaavalla kokonaisvaltaisella lähestymistavalla musiikilliset käsiteparit (hidas-nopea, korkea-matala jne.) 
 • kartutetaan laulu- ja loruvarastoa 
 • opetellaan rytmin- ja melodianhahmottamiseen liittyviä asioita 
 • toimitaan kullakin musiikillisella työtavalla ryhmän tasoa vastaavilla keinoilla 
 • tutustutaan musiikin eri tyylilajeihin ja soittimiin kuuntelemalla, katsomalla, kokeilemalla, tuottamalla ja osallistumalla itse 

Musiikkivalmennusryhmät (6-8 -vuotiaat) 

 • musiikkivalmennusryhmät ovat tarkoitettu lapsille, jotka haluavat jatkaa monipuolista musiikinopiskelua varsinaisen musiikkileikkikoulun jälkeen ja/tai eivät ehkä ole vielä valinneet omaa soitintaan tai päässeet haluamiinsa soitinopintoihin 
 • tutustutaan monipuolisesti eri soittimiin, musiikkityyleihin sekä orkesteritoimintaan itse kokeillen sekä havainnoiden 
 • tarkoituksena tukea lapsen yleistä musiikintuntemusta ja säilyttää mielenkiinto musiikkia kohtaan 

Pianomuskari  (5-7 -vuotiaat)

      .    tavoitteena tutustuttaa lasta soittimen pariin ja perehdyttää pianonsoiton alkeisiin.
           Musiikkileikkikoulun työtavat ja tavoitteet ovat edelleen vahvasti mukana
           opetuksessa; joka toinen viikko olemme yhdessä ryhmässä (45 min) ja joka toinen
           viikko 15 minuuttia pareittain.  Tällöin soitamme pianoläksyjä ja etisimme oikeat
           soittoasennot.  Kotona olisi hyvä olla piano. Ryhmään mahtuu 6 lasta.


Musiikkileikkikouluun ilmoittautuminen, lukuvuosi 2018-19;

Musiikkileikkikoulun ilmoittautumislomakkeita on saatavilla musiikkiopiston toimistosta, opettajilta ja netistä klikkaamalla tätä linkkiä. Musiikkileikkikouluun voi ilmoittautua kevään ja kesän aikana syyslukukauden alkuun saakka. Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 15.8.2018 ja päättyy keskiviikkona 19.12.2018 .   Vapaita paikkoja voi tiedutella musiikkiopiston toimistosta pitkin vuotta puh. 040 830 2746.  Kevätlukukausi  alkaa maananataina 7.1. 2019 ja  päättyy tiistaina 21.5.2019. 

Opettaja tavoitettavissa  puhelimitse torstaina 9.8.2018 klo 12-14, puh. 040 635 3927.

 

Musiikkileikkikoulu   2017-18

 • Iisalmessa Kulttuurikeskuksessa musiikkiopiston luokka 273, opetusta maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina
 • Kiuruvedellä päiväkoti Päivänkakkara, opetuspäivä torstai 
 • Pielavesi, ei opetusta lukuvuonna 2017-18
 • Sonkajärvellä,  Sukevan kyläkeskus keskiviikkoisin klo 15-16.30 ja Sonkajärven koulukeskus
  keskiviikkoisin klo 17-18.30
 • Vieremällä, Koulukeskus,  opetuspäivä maanantai

 OPETTAJAT lukuvuonna 2017-18
 Iisalmessa  Laura Bergman-Vatanen, 
 Tiina Viitala (kantelemuskarit)
 Kiuruvedellä Tiina Viitala
 Vieremällä Tiina Viitala
Sonkajärvellä ja Sukevalla Laura Bergman-Vatanen