Oppilaitoksen hallintoa varten on kulttuurilautakunnan alaisena johtokunta, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Iisalmen kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntaan kaksi (2) jäsentä sekä Kiuruveden kaupunginvaltuusto, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnanvaltuustot kukin yhden (1) jäsenen sekä valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäseniä ovat myös kaksi (2) 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden keskuudestaan lukuvuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa sekä opettajien (1) edustaja, jolle voidaan valita myös varajäsen.

Iisalmen kaupunginvaltuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valitsemistaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kulttuurilautakunnan edustajalla sekä sivistyspalvelukeskuksen johtajalla on läsnäolo-oikeus ja oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksissa.

Jäsenet                                                                         Varajäsenet

puheenjohtaja Laura Hämäläinen-Kauppi, Iisalmi       Pia Haikarainen, Iisalmi
      
varapuheenjohtaja Kari Haikarainen , Iisalmi               Teija Itkonen-Brilli, Iisalmi

Erkki Strömmer, Kiuruvesi                                            Mervi Kananen-Kärkkäinen, Kiuruvesi 

Ilpo Kärkkäinen, Sonkajärvi                                          Jukka Kellokumpu, Sonkajärvi

Elina Savokallio, Pielavesi                                            Susan Partanen, Pielavesi

Emilia Huuskonen, Vieremä                                          Marjo Partanen, Vieremä
                                   
Eeva Riitta Rytkönen, opettajien edustaja

Aino Suikkanen, oppilaiden edustaja

Miro Oikarinen, oppilaiden edustaja

Seija Wacklin-Keinänen, kulttuurilautakunnan edustaja

Mirja Jouhki, henkilökunnan edustaja

Tapani Lakaniemi, sihteeri