Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano: Koulupsykologi, Riitta Ryhänen (terveydenhoitaja), Tapani Kettunen (rehtori), Tiina Korhonen (erityisopettaja), Jenni Holopainen (koulukuraattori) ja tarvittaessa luokanopettaja. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Oppilashuolto on kunkin opettajan arkityötä; tarvittaessa erityisopettaja ja muut tahot ovat tukemassa kasvatustyötä.

 

Erityisopetus

Tavoitteena on oppimisen esteiden madaltaminen ja varhaisen tuen antaminen. Suurin osa ajasta käytetään lukemisen ja kirjoittamisen taitojen vahvistamiseen. Tukea annetaan myös oppilaille, joilla on yksilöllistetty oppimäärä yhdessä tai useammassa aineessa. Opetus tapahtuu yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Osa erityisopetusta on myös opettajien jaksamisesta huolehtiminen ja konsultointi yhteistyötahojen verkossa toimien. Erityisopettajanamme toimii Tiina Korhonen.

Koulupsykologi

Koulukuraattori 

Jenni Holopainen Kilpijärven koululla tiistaisin klo 8-
puh. 0400 540037
sähköp. jenni.holopainen@ylasavonsote.fi