Oppilaanohjaus koulutyöhön ja jatko-opintoihin     

 

Oppilaan opintojen ja jatkokoulutusvalintojen ohjauksesta huolehtivat 7.-9.luokilla oppilaanohjaajat yhdessä vanhempien, luokanvalvojan, aineenopettajan ja muiden koulun sidosryhmien kanssa.  Ohjaus tapahtuu luokkatuntien lisäksi yksilö- ja pienryhmäohjauksena.  Huoltajat ovat tervetulleita mukaan oppilaan henkilökohtaiseen ohjaustuokioon opolaan.

 

Yhteishaku toisen asteen koulutukseen

 

Peruskoulun päättöluokkalaisten hakuaika toisen asteen ammatillisiin perustutkintoihin ja lukiokoulutukseen on 23.2.-15.3.2016.  Mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään huhti-toukokuussa.  Tulokset hakijoille ilmoitetaan 16.6.2016.  Hakijoiden on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä.

Hakeminen tapahtuu koulussa opon tunnilla sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi koulun antamien ohjeiden mukaan. Hakija voi esittää 1-5 hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä.  Peruskoulutuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (WALMA) haku on 24.5.-26.7.2016.

Ammatilliset oppilaitokset voivat järjestää myös lisähakuja omilla nettisivuillaan kevään yhteishausta vapaiksi jääneille paikoille.

Oppilaat saavat tarvittaessa ammatinvalintaansa ja koulutukseen liittyvää materiaalia. 

Kannattaa tutustua mm. www.opintopolku.fi –sivustoon.

 

Työelämään tutustumisjaksot (TET) ja tiedossa olevat tapahtumapäivät :

 

7.luokat: koulun sisäinen TET.  7-luokkalaiset tutustuvat kahtena päivänä pareittain koulun henkilökunnan ammatteihin avustamalla ruokalassa ja siivouksessa klo 9.00-14.00 välisenä aikana.

 

8.luokat: 5 päivää itse hankitussa työpaikassa joko viikolla 19 (8. – 12.5.2017) tai viikolla 20 (15. – 19.5.2017) siten, että joka toinen oppilas luokaltaan on tet:ssä viikolla 19 ja joka toinen viikolla 20.

8-luokkien kurkistus 2.asteen koulutukseen on torstaina 20.4.2017. Oppilaat tutustuvat oman toiveensa mukaan kahteen koulutusmahdollisuuteen yläsavolaisissa 2. asteen oppilaitoksissa.

8- luokkien ryhmäytymispäivä 18. -19.1.2017

9.luokat: 10 pv viikoilla 43-44 (24.10. –  4.11.2016) tai viikoilla 3-4  (16.-27.1.2017)

Yläkoulun aikana suositus on tutustua vähintään kahteen eri työpaikkaan.

 

Oppilaanohjaajien yhteystiedot:

Mikko Löppönen                   040 830 2772                       luokat 7a -7c, 8a -8d, 9a -9c

Tellervo Suhonen                  040 830 2766                        luokat 7d- 7f, 8e -8g, 9d -9g

Marjaana Pehkonen               040 830 2670                        luokat 7g -7i, 8h -8j, 9h-9j