MUKAAN URHEILUAKATEMIAAN?  
                      (Linkki akatemian kotisivulle urheiluakatemia)

Lyseolaisena voit hakea urheiluakatemiaan jos
 1. olet urheiluvalmennuksessa ja sitoutunut valmennukseen.
 2. sinulla on suostumus tähän omalta valmentajalta. Yksilölajeissa ja joukkuelajeissa, joissa ei ole valmennusta akatemian puolesta, valmentaja sitoutuu laatimaan sinulle harjoitteluohjelman, seuraamaan sen toteutumista yhdessä oppilaitoksen yhdyshenkilön kanssa.
 3. sinulla on suositus lyseon opinto-ohjaajalta.
 4. sitoudut savuttomuuteen (tupakka ja nuuska) ja päihteettömyyteen.    


Hakeminen


Hakuaika on sama kuin kevään yhteishakuaika. Ulkopaikkakunnalta opiskelemaan tulevat voivat jättää kuitenkin hakemuksensa vielä syyslukukauden alussa. Palauta hakukaavake opinto-ohjaajalle, joka välittää sen koordinaattorille. Ohjausryhmä käsittelee hakemukset ja suorittaa valinnan. Mikäli joukkuelajissa hakijamäärä ylittää maksimaalisen ryhmäkoon, opiskelijavalinta perustuu sovittuun pisteytykseen. Hakiessa tulee tiedostaa, että akatemia rajoittaa koulun muuta valinnaisuutta. Esimerkiksi MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua urheiluakatemiaan ns. vaihtojaksojen aikana. Rajoitukset selviävät parhaiten opinto-ohjauksesta.


Tukimuodot

 • Joustava suhtautuminen valmennusleireistä ja kilpailumatkoista johtuviin poissaoloihin.
 • Valmentautuminen on mahdollista kouluaikana, kaksi kertaa viikossa (tiistaisin ja torstaisin).
 • Valmentautuminen on osa opintoja. Kurssikertymä on 2/3-kurssia per jakso eli lukuvuodessa 4 kurssia.
 • Jääkiekossa ja jalkapallossa on ohjatut harjoitukset valmentajaopettajan johdolla.
 • Yksilölajeissa on omatoimisia harjoituksia henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti.
 • Lajikohtaisten harjoitusten lisäksi on kaikille yhteisiä teorialuentoja, vierailuja yms.

Lyseon akatemiayhdysopettajana toimii poikien liikunnanopettaja.


Akatemiakortti

Akatemiaurheilijan tulee lunastaa akatemiakortti, jolla saa vapaan pääsyn kaupungin uimahalliin ja kuntosaliin. Kortti maksaa lyseolaiselle 55 euroa (lukuvuonna 2014-15).


Käytännön ohjeita

 • Harjoitusajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8-10, jos ei erikseen ole muuta sovittu.
 • Aamuharjoitusta ei ole tarkoitettu iltaharjoituksen korvaajaksi, vaan se mahdollistaa harjoittelemisen kahdesti päivässä.
 • Yksilölajeissa urheilijan oman valmentaja laatii harjoitusohjelman, josta toimitetaan kopio koordinaattorille. Joukkuelajeissa, joissa on ohjattua valmennusta, valmentajaopettajat suunnittelevat ja ohjaavat yhteiset harjoitukset.
 • Yksilölajin urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa, josta toimitetaan kopio valmentajan allekirjoittamana koulun yhteyshenkilölle neljä kertaa lukuvuodessa (ennen syyslomaa, joululomaa ja hiihtolomaa sekä ennen kevätlukukauden päättymistä). Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä vähintään harjoitusaika ja harjoituksen sisältö.
 • Harjoitukset ovat osa koulujen työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen harjoituksissa on voimassa oman oppilaitoksen järjestyssäännöt. Koulujen vakuutukset ovat voimassa vain sovittuina harjoitusaikoina.
 • Mikäli tiedät etukäteen olevasi poissa aamuharjoituksissa, ilmoita siitä etukäteen koulunyhdyshenkilölle tai valmentajaopettajalle.
 • Opiskelija voidaan erottaa urheiluakatemiasta, mikäli hän on poissa harjoituksista ilman perusteltua syytä tai hän ei täytä enää akatemiakriteerejä (esim. valmentautumisessa tai muussa opiskelussa on selkeitä laiminlyöntejä). Tätä ennen asiasta neuvotellaan opiskelijan ja valmentajan, peruskoululaisen osalta myös huoltajan kanssa.


Urheiluakatemiaan hakeutuvan lyseolaisen tulee huomioida seuraavaa

 • Lyseossa on pääpaino opiskelussa - valmentautuminen ei saa hankaloittaa/hidastaa kohtuuttomasti omaa opiskelua. Tarvittaessa ota yhteys opinto-ohjaajaan tai liikunnan opettajaan.
 • Lyseon akatemiaopiskelijalla on käytettävissä normaaleihin lukio-opintoihin neljä palkkia kuudesta eli akatemia syö kahden palkin opinnot. Tämä tarkoittaa sitä, että valinnaisuus kaventuu muihin opiskelijoihin verrattuna. Suosittelemme, että osallistut akatemiatoimintaan ainoastaan kaksi ensimmäistä vuotta ja kolmannen abivuoden keskityt pelkästään yo-aineisiin.
 • Alla näet erilaisia vaihtoehtoja osallistua akatemiaan ja kurssikertymän niissä.

  Akatemiaaikataulu.jpg