Perhepäivähoito


Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitoa tarjotaan :
  • Perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuvana perhepäivähoitona
  • Kolmiperhepäivähoitona, jossa perhepäivähoitaja toimii lasten kodeissa.

Perhepäivähoitaja
voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Kolmiperhepäivähoidossa ryhmäkoko määräytyy samoin perustein. Perhepäivähoitaja työskentelee perheiden sopimuksen mukaisesti lasten kodeissa. Kolmiperhepäivähoito edellyttää hyvää yhteistyötä ja joustavuutta kaikilta osapuolilta. Ruokahuollosta vastaa vuorollaan aina se perhe, jonka kodissa hoito tapahtuu. Perhepäivähoitaja voi erityistapauksissa hoitaa vain yhden perheen lapsia/lasta perheen kodissa.

Yhteystiedot
Perhepäivähoidon ohjaaja

Irma Huotari
puh. 040 549 4393

sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi