HAKEMINEN ESIOPETUKSEEN JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄÄN PÄIVÄHOITOON

 

Esiopetukseen ja sitä täydentävään päivähoitoon haetaan 9.2.2017 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.iisalmi.fi/päivähoito.

Mikäli käytätte paperista hakulomaketta, se palautetaan 9.2.2017 mennessä ko. päiväkoteihin. Hernejärven ja Partalan esiopetusryhmien osalta hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille. Paperisia hakulomakkeita saa esiopetusta antavista päiväkodeista. Haettaessa yksityiseen päiväkotiin esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään päivähoitoon hakemus toimitetaan suoraan ko. päiväkotiin.

Esiopetusopas on lähetetty kaikkien v. 2011 syntyneiden lasten kotiin.

 

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan pääsääntöisesti kello 8-13 välisenä aikana kaikissa päiväkodeissa, erillisissä esiopetusryhmissä ja yhdysluokissa. Esiopetukseen sisältyy lounas.

Esiopetuksessa otetaan käyttöön 1.8.2016 uusi valtakunnallinen ja seutukunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelma sekä yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma

Lain mukaisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on päivähoitolain mukaan oikeus päivähoitopaikkaan siihen saakka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Päiväkodeissa, joissa järjestetään esiopetusta, tarjotaan myös päivähoitopalveluja. Päivähoito on maksullista. Koulujen loma-aikojen mahdollisista päivähoitojärjestelyistä tulee neuvotella päivähoitoyksikön johtajan kanssa.
LUKUVUOSI 2016 - 2017

Syyslukukausi pe 12.8. –ke 21.12.2016

Syysloma ma 17.10. – su 23.10.2016

Joululoma to 22.12.2016 – su 1.1.2017

Kevätlukukausi ma 2.1. –pe 2.6.2017

Talviloma ma 6.3. – su 12.3.2017

 

Yhteystiedot

Päiväkotien lisäksi esiopetusta annetaan:

Kirkonsalmen esiopetusryhmä
Koulutie 6
74120 IISALMI
puh. 040 489 4033,
puh. 040 489 4030

Kilpijärven esiopetusryhmä
Poskipuronkatu 3
74120 IISALMI
puh.  040 489 4972

Kangaslammin esiopetusryhmä
Petter Kumpulaisentie 30
74130 IISALMI
puh. 040 830 2777

Kauppis-Heikin esiopetusryhmä
Peltosalmentie 11
74510 IISALMI
PUH. 040-489 4048