Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen tai maksuvaatimuksen taikka maksun korotuksen aiheettomaksi, on oikeus maksuajan kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Oikaisuvaatimuksessa on selvittävä tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle.

Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään maksettu summa palautetaan maksajalle.

Oikaisuvaatimuksen voi jättää kaupungintalon kirjaamoon, Pohjolankatu 14, tai lähettää postitse osoitteeseen:  Iisalmen kaupungin kirjaamo, PL 10, 74101 Iisalmi. Oikaisuvaatimuksen voi myös lähettää sähköisesti oheisella lomakkeella.
Lomakkeet
Pysäköintivirhemaksun asianumero:

Nimi:

Puhelinnumero:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Sähköpostiosoite

Ajoneuvon:Oikaisuvaatimuksen sisältö: