Lupien lomakkeet

Rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat sekä toimenpideilmoitukset:

Lupahakemus.docx (täytettävä)

Lupahakemus.pdf

Vastaavan ja erityisalan työnjohtajan hakemus-/ilmoituslomake:

Työnjohtajalomake.doc (täytettävä)

 

Rakentamisen aikaiset lomakkeet

Omakoti-, pari- ja rivitalot: 

Pientalon tarkastusasiakirja.doc (täytettävä)

Pientalon tarkastusasiakirja.pdf

Muut rakennukset:

Rakennustyön tarkastusasiakirja.doc (täytettävä)

Rakennustyön tarkastusasiakirja.pdf

IV- ja KVV-työt:

IV-työn tarkastusasiakirja.doc (täytettävä)

IV-työn tarkastusasiakirja.pdf

KVV-työn tarkastusasiakirja.doc (täytettävä)

KVV-työn tarkastusasiakirja.pdf