Kun Iisalmen kaupungin kiinteistön käyttäjä havaitsee kiinteistössä näkyvän vaurion, poikkeavan hajun tms. epäkohdan ja haluaa ilmoittaa tästä eteenpäin, tulee hänen olla yhteydessä kiinteistön yhteyshenkilöön. Kouluissa yhteyshenkilönä toimii koulun rehtori/johtaja, päiväkodeissa päiväkodin johtaja ja muissa kiinteistöissä erikseen nimetty yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot ovat esillä kiinteistön ilmoitustaululla. 

Iisalmen kaupungilla on hyväksytty toimintamalli sisäilmaongelman ratkaisemiseksi. Prosessi Iisalmen kaupungin rakennuksissa on jaettu viiteen eri vaiheeseen: 

1. Sisäilmaongelman epäilyvaihe 
2. Tarkastus- ja alkuselvitysvaihe 
3. Jatkoselvitysvaihe 
4. Korjausvaihe 
5. Seurantavaihe

 

Epäilystä ilmoittaminen, toimi näin:

 • Kun koulun oppilas oireilee: 
  Oireileva oppilas tai hänen huoltajansa ilmoittaa opettajalle epäilevänsä, että oireet johtuvat koulun sisäilmaongelmasta. Opettaja ohjaa oireilevan oppilaan / huoltajan olemaan yhteydessä terveydenhuoltoon. 

  Jos oireilu lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, pyytää oppilas tai hänen huoltajansa tästä lausunnon ja toimittaa sen koulun rehtorille/johtajalle. Rehtori/johtaja laatii ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä lomakkeelle ja toimittaa sen Kaupungintalon kirjaamoon. Kirjaamo kirjaa ilmoituksen lausuntoineen ja lähettää sen suunnitteluarkkitehdille ja tiedoksi myös terveydensuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa koulun rehtori/ johtaja järjestää oireilevan oppilaan toisiin tiloihin, jos oireilu on voimakasta ja lääkärin lausunnossa näin on edellytetty. 

  Jos oppilaan oireilu ei lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, päättyy tilanteen käsittely mahdollisena koulun sisäilmaongelmana eikä jatkotoimenpiteitä tarvita. 

 

 • Kun päivähoidossa oleva lapsi oireilee: 
  Oireilevan lapsen huoltaja ilmoittaa päiväkodin johtajalle epäilevänsä, että oireet johtuvat päiväkodin sisäilmaongelmasta. Päiväkodin johtaja ohjaa huoltajaa olemaan yhteydessä terveydenhuoltoon. 

  Jos oireilu lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, pyytää lapsen huoltaja tästä lausunnon ja toimittaa sen päiväkodin johtajalle. Päiväkodin johtaja laatii ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä lomakkeelle ja toimittaa sen Kaupungintalon kirjaamoon. Kirjaamo kirjaa ilmoituksen lausuntoineen ja lähettää sen  suunnitteluarkkitehdille ja tiedoksi myös terveydensuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa päiväkodin johtaja järjestää oireilevan lapsen toisiin tiloihin, jos oireilu on voimakasta ja lääkärin lausunnossa näin on edellytetty.

  Jos lapsen oireilu ei lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, päättyy tilanteen käsittely mahdollisena päiväkodin sisäilmaongelmana eikä jatkotoimenpiteitä tarvita. 

 

 • Kun muu käyttäjä oireilee: 
  Oireileva henkilö ilmoittaa kiinteistön yhteyshenkilölle epäilevänsä, että oireet johtuvat toimitilan sisäilmaongelmasta. Alaikäisen puolesta ilmoituksen tekee hänen huoltajansa. Oireileva henkilö hakeutuu tarvittaessa lääkäriin. 

  Jos oireilu lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, pyytää henkilö tästä lausunnon ja toimittaa sen kiinteistön yhteyshenkilölle. Toimitilan yhteyshenkilö laatii ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä  lomakkeelle ja toimittaa sen Kaupungintalon kirjaamoon.  Kirjaamo kirjaa ilmoituksen lausuntoineen ja lähettää sen  suunnitteluarkkitehdille ja tiedoksi myös terveydensuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa kiinteistön yhteyshenkilö järjestää oireilevan henkilön toisiin tiloihin, jos oireilu on voimakasta ja lääkärin lausunnossa näin on edellytetty. 

  Jos henkilön oireilu ei lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, päättyy tilanteen käsittely mahdollisena kiinteistön sisäilmaongelmana eikä jatkotoimenpiteitä tarvita.