Kivirannan pientaloalue

Osa Kivirannan ranta-alueista on osoitettu Keskustaseudun osayleiskaavassa (OYK 16) omarantaisen kehittämisen kohdealueina, joilla rantaan rajoittuvia puistoalueita
voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina, joille ei voi muodostaa uusia rakennuspaikkoja tai rakentaa uusia rakennuksia. Tämä vaattii
asemakaavan muutoksen alueella.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 12.9.2017 (§152)  käynnistää asemakaavamuutoksen Kivirannan asuinalueen asemakaavan ajantasaistamiseksi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 29.1.-23.2.2018 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs) ja kaupungin internet-sivulla www.iisalmi.fi/ak373.
Kannanotot OAS:sta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungintalon kirjaamoon os. PL 10/ Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

 

AK 373 kaava-alueen uusi rajaus(vahv.r)_1.jpg

Kaavamuutosalueen rajaus

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

 

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
BlomDESKTOP_East_nettiin.jpg

BlomDESKTOP_West_nettiin.jpg