Veturitallinrannan asemakaavan muutos

Veturitallinrannan alueen asemakaava on vuodelta 2010, mutta se on toteutunut vasta kadunrakentamisen osalta. Alueelta on poistumassa 110 kV ilmajohto.

Veturitallin alue on suunniteltu moderni puukaupunki -hengessä, suunnittelun ytimenä vanhan puukaupungin umpikorttelirakenne. Kaavan alkuperäinen idea halutaan muutoksessa säilyttää. Kaavamuutoksella selvitetään mahdollisuus sijoittaa erilaisten käyttäjien tarpeita palvelevaa esteetöntä ja mahdollisesti palveluasumista kahteen kortteliin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta sallia myös 1-kerroksinen rakentaminen joillain tonteilla. Kaavamuutosalue on rautatiealuetta lukuun ottamatta Iisalmen kaupungin omistuksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 20.11. – 15.12.2017 ja kaavamuutoksen tavoitteista kertova yleisötilaisuus järjestettiin 22.11.2017. Kaava etenee suoraan ehdotukseksi (luonnosta ei laadita).

Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 5.2.-6.3.2018 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla (1. krs), Pohjolankatu 14. Muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa kaupungintalon kirjaamoon, os. PL 10, Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

Ote_2010_havainne.jpg

Ote_opaskartta_sijainti.jpg