kaupunki porovedeltä_small.jpg

Kaupunki Porovedeltä, 1960-1970 luvulta

Iisalmen Kaupunginrannan ympäristö -alueen asemakaavan muutos

Kaupunginrannan ympäristö on merkittävä kaupunkimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Iisalmessa. Alue on osittain rakennuskiellossa kaavan vanhentuneisuuden vuoksi, koska alueella olevaa asemakaavaa ei ole uudistettu sen jälkeen, kun Haukiniemen vedenottamo lopetti toimintansa alueella.  Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa rakennukselle ja sen ympäristölle uusi käyttötarkoitus.  Myös uimarannan alue ja siellä sijaitseva kioskirakennus/ rantapaviljonki kaipaa asemakaavan osalta uudistamista. Uimaranta-alue ja rantapuisto ovat julkisessa käytössä tällä hetkellä ja tarkoitus on mahdollistaa edelleen niiden käyttö kaupunkilaisten yhteisenä olohuoneena. Sunnittelualueelle otettiin mukaan myös kortteli nro 7 kaavan päivittämistarpeen vuoksi. Osa Otavanpuistoa lisätään suunnittelualueeseen (Satamakadun ja Savonkadun välinen alue). Tavoitteena on kadun nimen muuttaminen Otavanpuistosta Otavankaduksi.

Kaavahanke alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Tämän jälkeen kaavatyön keskeiset vaiheet ovat kaavaluonnosvaihe ja kaavaehdotusvaihe.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 15.2.-8.3.2017.

Kaupunginrannan ympäristön asemakaavan muutos on luonnosvaiheessa. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 22.5. - 21.6.2017 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs.).  Luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 8.6.2017 Haukiniemen vedenottamolla.

 

Kaupunginrannan asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa:

Kaupunginrannan asemakaavan muutosehdotusta käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 14.11.2017 (§176) ja tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville.  Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 27.11.2017-2.1.2018 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs). 

 

Tekninen lautakunta käsittelee 23.1.2018 Kaupunginrannan ympäristön asemakaavan muutosta.  Teknisen lautakunnan kokouksen esityslista kokonaisuudessaan löytyy www.iisalmi.fi/esityslistat .

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi