Kankaan liikunta-alue

Kankaan liikunta-alueella käynnistetään kaavamuutos. Kaavamuutoksen tavoitteena on ratkaista uuden uimahallin sijoittamispaikka Kankaan liikunta-alueella ja ajantasaistaa vuodelta 2000 oleva asemakaava muiltakin tarvittavilta osin. Uimahalli -hankesuunnitelmatyön yhteydessä syksyn 2017 aikana on laadittu maankäytöllinen selvitys, jossa on kartoitettu vaihtoehtoisia sijainteja uimahallille. Näitä ja kaavamuutoshanketta esiteltiin  OAS- tilaisuudessa (osallistumis- ja arviointitilaisuus) Iisalmen uimahallilla

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.12.2017-5.1.2018 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs) ja kaupungin internet -sivuilla.

Kaavaluonnoksissa uuden uimahallin sijaintipaikkavaihtoehdoksi esitetään nykyisen uimahallin pysäköintialuetta tai Kankaankadun-Poikkikadun kulmauksen muodostamaa aluetta. Kaavaluonnoksia esitellään nähtävilläoloaikana yleisötilaisuudessa maalis-huhtikuussa (päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin).

 

AK 372 ilmakuva alueen rajauksella.jpg

 AK 372, kaava-alueen rajaus
Asemakaavan muutoksen asiakirjat
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoja

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti, p. 040 830 2783

hannele.kelavuori@iisalmi.fi

 

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija, p. 040 830 2644

maarit.vanhanen@iisalmi.fi