Mansikkaniemen asemakaava

Mansikkaniemen alueelle on aloitettu asemakaavan laatiminen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä haki 2017 asemakaavan laatimista Mansikkaniemen alueen maankäytön kehittämiseksi. Alueella on tarvetta ohjata tulevaa maankäyttöä mm. leirikeskuksen ja kesäteatterin osalta. Mansikkaniemen alueella ei ole ennestään asemakaavaa. Alue on rakennuskiellossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittelytilaisuus ja yleinen keskustelutilaisuus pidettiin 15.6.2017  Mansikkaniemellä.

Iisalmen kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2018 perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman, jonka yhteydessä päätettiin uuden alakoulun rakentamisesta Mansikkaniemen ympäristöön. Asemakaavalla selvitetään samalla mahdollisuus sijoittaa uusi alakoulu alueelle. Mahdollisia alakoulun sijoituspaikkoja alueella ovat Jordanin rannanpuoleinen alue, Mansikkaniemen alue ja Naulalammen ympäristö. Suunnittelu vaatii yhteensovittamista historiallisten ja virkistyskäytöllisten arvojen osalta.

OAS asetetaan uudelleen nähtäville maalis-huhtikuussa kaava-alueen laajenemisen vuoksi. Järjestämme yleisötilaisuuden myöhemmin maaliskuun loppupuolella. Ajankohdat ilmoitetaan Iisalmen Sanomissa ja kaupungin nettisivuilla sekä maanomistajille kirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

 

historiallinenkartta1920.jpg

 museo.jpg

 161_Juhani_Ahon_Museo (13).JPG