Tontin omistaja tai haltija sekä taloyhtiö voi hakea asemakaavan muutosta kirjallisesti lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija omistaa tai hallitsee tonttia, jota muutoshakemus koskee. Asemakaavan muutoksen laatimis- ja kuulutuskustannukset peritään hakijalta.

Kaupunki arvioi kaavamuutoshakemuksen perusteella kaavoituksen aloittamisen tarpeellisuutta. Hakemus itsessään ei aloita kaavamuutosprosessia.