Resurssiviisas Iisalmi 2050 - kysely kuntalaisille

 
Millainen on resurssiviisas Iisalmi?
Iisalmen kaupungissa on parhaillaan käynnissä työ resurssiviisauden toimenpidesuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelma ja sen sisältämät toimenpiteet ohjaavat kuntaa kohti hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta, lisäten samalla alueen elinvoimaisuutta, houkuttelevuutta ja asukkaiden hyvinvointia.

Mitä resurssiviisaus tarkoittaa?
• Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tuotteita ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
• Hiilineutraalissa kaupungissa tuotetaan ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä vain sen verran, kuin niitä pystytään sitomaan.
• Kaupunki toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalien elinkaari on pitkä ja jätevirrat pystytään hyödyntämään materiaaleina ja raaka-aineina.
• Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden ja tavaroiden yhteiskäyttöön, vuokraamiseen, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Kestävän kulutuksen tason kaupungissa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa.

Kuntalaiskyselyn tuloksia
Kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön vastaamalla resurssiviisaus-kyselyyn ajalla 9.10 - 30.11.2017. Tämän lisäksi Iisalmen Kulttuuritalolla oli 13. - 26.10.2017 esillä resurssiviisausinfo sekä mahdollisuus jättää omia ideoita infopisteen vieressä olevaan laatikkoon. 
Kaiken kaikkiaan saimme vastauksia 43 kuntalaiselta, kiitokset kaikille osallistuneille! Tulemme lisäämään poimintoja ja yhteenvetoa tuloksista näille sivuille mahdollisimman pian.Lisätietoja:

projektivastaava Mari Turunen, p. 040 584 0803, mari.turunen(a)iisalmi.fi


 
 
 
 
 
 
 
 

 Lakana-Iisalmi.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yhteystiedot

Turunen Mari

Projektivastaava
PL 10/Pohjolankatu 14
040 584 0803
mari.turunen@iisalmi.fi