Asunto- ja korjausneuvonnan palveluja

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

Uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista on tullut voimaan 1.1.2017, jonka vuoksi korjausavustusten käsittely on siirtynyt vuoden 2017 alusta kunnilta kokonaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA).  Energia-avustuksia ei enää myönnetä.

Avustusten käsittelyä varten Arassa otetaan käyttöön helmikuun alussa uusi sähköinenjärjestelmä. On kuitenkin edelleen mahdollista tehdä hakemus myös paperisena. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden. ARAN asiointilomakkeisiin pääset osoitteella: http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Lomakkeet 

Korjausavustuksilla voidaan tukea iäkkään (vähintään 65-vuotiaan) tai vammaisen henkilön kotona asumista.  Avustus on 50 % tai erityisestä syystä 70 % .  Avustuksen myöntämisen ehtona ovat tulot ja vähäinen varallisuus. Tulorajat ovat sitovat (tuloihin lasketaan kaikki säännölliset tulot).

Hissi- ja esteettömyysavustukset myöntää edelleen ARA. Hissin jälkiasentamiseen ja liikkumisen esteenpoistamiseen voi saada avustusta enintään 45 % (rakennuskustannukset,  hissin hankinta, suunnittelukustannukset).  Liikkumisesteen poistaminen esim. kulkuluiskien rakentaminen, ulko-ovien leventäminen ja kaiteiden rakentaminen.

Iisalmen kaupungin määrärahoista myönnettävistä hissiavustuksista on luovuttu kokonaan.

HISSI TALOON? -infotilaisuuden aineistot (16.11.2017)
Esitys Hissi taloon 16.11.2017.pdf (4,6 MB) 22.11.2017 11:02
Iisalmi 16.11.2017 ARA .pdf (1,26 MB) 22.11.2017 11:02
Yhteystiedot

Käyntiosoite: Vesijärvenkatu 11 A,  15140 Lahti
Postiosoite: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL  30, 15141 Lahti
Puhelin: 029 525 0800 (vaihde)

Kirjaamo
Puhelin: 029 525 0870
Aukioloaika: klo 9.00 - 16.15

Virallinen sähköpostiosoite: kirjaamo.ara@ara.fi
Henkilöstön sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ara.fi
Korjausavustusten puhelin- ja sähköpostipalvelu 

ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten puhelin- ja sähköpostipalvelu.
Palvelunumeroon ja korjausavustusten sähköpostiosoitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastaa kulloinkin päivystysvuorossa oleva ARAn korjausavustuksia käsittelevä asiantuntija.
  
Puhelin: 029 525 0818
Sähköposti: korjausavustus.ara@ara.fi 
Palveluajat:  ti-to klo 9-15, heinäkuussa ti-ke 9-15  
 
Kuntien myöntämiä avustuksia koskevissa tilanteissa, ota yhteyttä Iisalmen kaupungin korjausavustuksia käsittelevään henkilöön.
Puh. 040 643 2178
Ohjeet
KA-hakuohjeet.pdf (459,1 kB)