• Arkistot

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

   Kirjaamon/ arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön, asiakirjalainat, todistukset ja jäljennökset.

 • Asuminen

 • Elintarviketuotanto

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

   Ylä-Savon lomituspalvelut tarjoaa maatalousyrittäjille lomituspalveluja Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueella.

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Iisalmen alueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen eläinten tilapäisen hoitopaikan tarjoaa Jyrskynvirrantila Sonkajärvellä.

 • Esiopetus

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

 • Hallinto

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

   Kaupungin asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

 • Julkinen talous ja julkiset hankinnat

  • Julkisten hankintojen neuvonta

   Tarjoamme pk-yrityksille tukea julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa.

   Pohjois-Savon alueella saat julkisiin hankintoihin neuvontaa Pohjois-Savon hankinta-asiamieheltä.

 • Jätehuolto

  • Jätehuolto

   Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti.

   Ylä-Savon Jätehuolto Oy on Ylä-Savon kuntien omistama kunnallinen jäteyhtiö, joka hoitaa Ylä-Savon alueen kuntien jätehuollon palvelutehtävät

  • Jätteenkuljetus

   Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen.

   Ylä-Savon kunnissa kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla tai yhteisellä kimppa-astialla.

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

   Kaupungin asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kiinteistöt

  • Kaupanvahvistus

   Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.

   Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja.

  • Kiinteistörekisteri

   Iisalmen kaupungin asemakaava-alueella kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa kaupunki.

  • Rasitetoimitus

   Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle.

  • Tontin lohkominen

   Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat.

   Kiinteistön muodostus, tontin lohkominen

  • Tonttijako

   Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa.

   Tonttijako perustuu aina vahvistettuun ja voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttijako on perusta tontin lohkomiselle.

 • Kirjastot ja tietopalvelut

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää myös kirjastojen yhteisiä ja valtakunnallisia verkkopalveluja.

   Iisalmen kaupunginkirjastossa voi viettää aikaa opiskellen, lukien, musiikkia kuunnellen tai pelaten. Kirjastoauto Pokkari palvelee kylien asukkaita.

 • Kotouttaminen

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa maahanmuuttajille neuvontaa mm. kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa.

   Maahanmuuttajien palveluohjaus ja kototuttamispalvelut

 • Lasten päivähoito

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

   Kunnallisessa perhepäivähoidossa tarjotaan varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

  • Kunnallinen päiväkotihoito

   Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

 • Liiketoiminnan kehittäminen

  • Kasvuyrityspalvelut

   Tarjoamme neuvontaa ja tukea kasvuyrityksille, joilla on hyvin valmisteltu liiketoimintasuunnitelma.

   Neuvontaa ja tukea kasvuyrityksille.

  • Liiketoiminnan kehittämisneuvonta

   Tarvitsetko tukea liiketoiminnan kasvuun ja kehittämiseen? Kartoitamme yhdessä yrityksesi nykytilanteen, tavoitteet ja tarpeet.

   Neuvontaa liiketoiminnan kehittämiseen jo toimivalle yritykselle.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Ohjattu liikunta

   Iisalmen kaupungin liikuntapalvelut järjestää monipuolista ohjattua kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäryhmille.

 • Liikunta ja urheilu

  • Leikkipuistot

   Kunnan leikkipuistot tarjoavat turvallisia, monipuolisia ja viihtyisiä leikkiympäristöjä.

   Iisalmen kaupungin leikkipuistot

  • Ohjattu liikunta

   Iisalmen kaupungin liikuntapalvelut järjestää monipuolista ohjattua kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäryhmille.

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

   Iisalmessa toimii yleissivistävää lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, Iisalmen lyseo.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

 • Museot

  • Museopalvelut

   Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.

   Iisalmi on vireä kulttuurikaupunki, siitä kertovat kaupungin kuusi museotakin.

 • Omistajanvaihdos

  • Omistajanvaihdosneuvonta ja yrityskaupat

   Hallitun omistajanvaihdoksen varmistamiseksi kannattaa käyttää apuna neuvontapalveluja.

   Neuvomme omistajanvaihdos- ja yrityskauppa-asioissa ja ohjaamme tarvittaessa myös muuhun neuvontaan.

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Nuohous

   Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti.

   Iisalmen alueella toimii piirinuohousjärjestelmä, jolloin nuohouksen voi suorittaa vain nuohouspiiriin nimetty nuohooja.

 • Perheiden palvelut

 • Perusopetus

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Joustavan perusopetuksen (JOPO) tarkoituksena on tukea yläkoulun oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

   Iisalmen kaupungin JOPO -ryhmät toimivat Juhani Ahon koulun vuosiluokilla 8 ja 9.

  • Koulukuljetus

   Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

   Iisalmessa koulukuljetus hoidetaan ensisijaisesti linja-autoilla ja täydennetään taksikuljetuksilla ja saattoavustuksilla.

  • Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus

   Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus ei ole lakisääteistä, mutta oppilaat voivat saada kunnan järjestämää oman äidinkielen opetusta.

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä tarjolla maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta.

  • Painotettu opetus

   Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

   Iisalmessa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Edvin Laineen koulussa.

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

 • Pysäköinti

  • Pysäköinninvalvonta

   Pysäköintisäännösten noudattamista valvoo ja virhemaksuja pysäköinnistä määrää kunta, jos sillä on avin lupa pysäköinninvalvontaan.

   Iisalmessa on käytössä kiekkopysäköinti.

   Pysäköintipaikoissa pysäköintiaika on 1-3 tuntia.

 • Rakennettu ympäristö

 • Rakentaminen

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

   Maisematyölupa

  • Omakotitontin ostaminen tai vuokraaminen

   Iisalmen kaupungilla on tarjolla monipuolisesti tontteja omakotiasumiseen usealla eri asuinalueella.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Rakennusluvan hakeminen Iisalmessa

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

   Iisalmen kaupungin rakennusvalvonnan arkiston tietopalvelu

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

   Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa sellaisia alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

   Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Apu perustuu nuoren itsensä toiveisiin ja tarpeisiin.

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa maahanmuuttajille neuvontaa mm. kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa.

   Maahanmuuttajien palveluohjaus ja kototuttamispalvelut

 • Tienpito

  • Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

   Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö. Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

  • Yksityistieavustukset

   Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

   Iisalmen kaupungin yksityistieavustukset

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

   Maisematyölupa

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Rakennusluvan hakeminen Iisalmessa

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

   Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

 • Toimitilat

  • Toimitilat ja tontit

   Autamme yritystäsi löytämään tarpeisiinne sopivat toimitilat ja teollisuus-, varasto- tai liiketonttivaihtoehdot.

   Autamme yritystäsi löytämään sopivan toimitilan tai tontin alueeltamme.

 • Tuotantoeläimet

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Iisalmen alueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen eläinten tilapäisen hoitopaikan tarjoaa Jyrskynvirrantila Sonkajärvellä.

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

   Ylä-Savon lomituspalvelut tarjoaa maatalousyrittäjille lomituspalveluja Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueella.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopistot ovat avoimia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

   Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

  • Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

   Iisalmessa taiteen perusopetusta antavat kansalaisopisto ja Iisalmen kuvataidekoulun kannatusyhdistys sekä Ylä-Savon musiikkiopisto.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotyö

   Kunnan nuorisotyötä ovat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut.

   Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut järjestävät nuorille monipuolista toimintaa ja tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 • Vesihuolto

  • Liittyminen Iisalmen Veden vesi- ja viemäriverkostoon

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

   Liittyminen Iisalmen Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi

  • Vesiosuuskunta-avustukset

   Vesiosuuskunnat voivat toimintansa alkuvaiheessa hakea tukea kunnalta.

   Iisalmen kaupunki myöntää vesiosuuskunta-avustukset jätettyjen anomusten pohjalta.

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat asunnot ovat useimmiten valtion tukemia vuokra-asuntoja.

   Iisalmen kaupungin vuokra-asuntoja vuokraa Kiinteistö Oy Petterinkulma

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

 • Yrityksen perustaminen

  • Yrityksen perustajan neuvonta

   Harkitsetko yrityksen perustamista? Saat apua ja neuvontaa verkossa, puhelimitse ja kasvokkain.

   Kun pohdit yrittäjäksi lähtemistä tai yrityksen perustaminen on ajankohtaista, hyödynnä kaupungin tarjoamaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa.

 • Yritysrahoitus

  • Rahoitusneuvonta

   Annamme neuvontaa eri rahoitusvaihtoehdoista ja niiden soveltuvuudesta liiketoimintasi tarpeisiin.

 • Yritystoiminnan lopettaminen

  • Omistajanvaihdosneuvonta ja yrityskaupat

   Hallitun omistajanvaihdoksen varmistamiseksi kannattaa käyttää apuna neuvontapalveluja.

   Neuvomme omistajanvaihdos- ja yrityskauppa-asioissa ja ohjaamme tarvittaessa myös muuhun neuvontaan.

 • Yritysyhteistyö ja verkostoituminen

  • Yritysten yhteistyöverkostot

   Tarjoamme tukea yrityksesi alihankkija- ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen.

   Tukea yrityksesi alihankkija- ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen.