Presidentinvaali 28.1.2018 

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9-20 jokaisessa kunnassa äänestysalueittain.

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Ennakkoäänestysajanjakso Suomessa on 31.1.-6.2.2018 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2018.

Kartta Iisalmen kaupungin äänestysalueista KV 3.4.2017 § 31.pdf

Iisalmen äänestysalueet ja osoitteet 

001  Eteläinen  Kangaslammen koulu 
Petter Kumpulaisentie 30,  74130 IISALMI
002  Hernejärvi Hernejärven koulu
Parkinlahdentie 15,  74100 IISALMI
003  Keskusta  Kulttuurikeskus
Kirkkopuistonkatu 9,  74100 IISALMI 
004  Pohjoinen Kirkonsalmen koulu
Koulutie 4 , 74120 IISALMI
005  Runni Runnin koulu
Runnintie 535, 74595 RUNNI 

 

 

 

 

 

Tarkista oma äänestyspaikkasi tästä linkistä.

 

 Laitosäänestyspaikkoina toimivat erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti:

- Ilvolanpirtti

- Invalidien palvelukeskus

- Koljonvirran sairaala

- Terveyskeskuksen vuodeosastot

- Onnimanni

- Vetrea Terveys Oy

- Aurinkokartano

- Attendo Pihlajaharju hoivakoti

- Attendo Simonniemi hoivakoti

- Runnin Kartanonmäki Oy 

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 16.1.2018 ennen kello 16.00 ja mahdollisen toisen vaalin osalta viimeistään 30.1.2018 ennen kello 16 (jollei ole ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä) Iisalmen kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen: Kaisa Kajanus puh. 040 830 2658, Marika Kauppinen puh. 040 653 1888 tai Esa Laukkanen puh. 040 077 1092.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomake:

http://www.vaalit.fi/material/attachments/vaalit/aanestajalle/aanestaminenkotona/jbmU9NlGZ/IP1603242_Kotiaanestyslomake_word_nr_14_W.doc

Kotiäänestys toimitetaan lauantaina 20.1.2018. Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan tarkempi äänestysaika henkilökohtaisesti.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

 

Yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Marika Kauppinen
Puh. 040 653 1888