Iisalmen kaupungin viestintästrategia -asiakirja sisältää kaupungin viestinnän strategiset tavoitteet ja päämäärät, perusviestit ja -lupauksen, viestinnän eettiset periaatteet eli arvot, käytettävät viestintäkeinot ja toimintatavat, viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät ja tavoitteet eri kohderyhmittäin sekä viestinnän organisoinnin ja vastuut.

Viestintästrategia luo pohjan vuosittain laadittavalle viestinnän ja markkinoinnin toimenpideohjelmalle, jossa priorisoidaan ja yksilöidään seuraavana vuonna tehtävät toimenpiteet. Kaikilla viestinnän eri osa-alueilla, kuten ulkoisella viestinnällä, sisäisellä viestinnällä, markkinointiviestinnällä ja PR-toiminnoilla tuetaan kaupungin johtamista ja kehittämistä sekä strategisten tavoitteiden toteutumista.

Iisalmen kaupunkistrategiasta johdettuina viestinnän kehitysvisiot vuoteen 2020 ovat seuraavat:

  • kaupunkistrategiassa määritellyt arvot toimivat käytännön viestintää ohjaavina
  • henkilöstö ja sidosryhmät kaupungin maineen rakentajiksi, jotka valmennetaan viestimään yhtenäistä tarinaa
  • vahvistetaan kaupungin vetovoimatekijöitä eri sidosryhmien näkökulmasta
  • lisätään Iisalmen kaupungin tunnettuutta tuomalla esille jo olemassa olevia vahvuuksia ja Iisalmelaisia menestystarinoita paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
  • kaupungin yritys- ja oppilaitoskumppanuuksien vahvistaminen ja hyödyntäminen viestinnässä ja markkinoinnissa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
  • viestintä osaksi johtamista, jossa viestinnän menetelmiä hyödyntäen solmitaan ja ylläpidetään suhteita sekä organisaation sisällä että organisaation ja eri sidosryhmien välillä
  • Iisalmesta välittyvät viestit ovat yhtenäiset – yhtenäinen ilme
  • viestinnässä otetaan huomioon asiakaslähtöisyys eli kohderyhmien tiedontarpeet, tiedon oikea-aikaisuus, ymmärrettävyys sekä palautteen antamismahdollisuus
  • parannetaan tiedonkulkua ja yhteistyötä eri palveluyksikköjen välillä
  • kehitetään viestintäkanavia vastaanottajalähtöisiksi (internet, intranet)

Ydinviestit

Iisalmen perusviesti eli slogan on

"elämän peruspilarit paikallaan"

Perusviestin lupaus = Iisalmessa saat laadukkaan elämän, Iisalmesta löydät onnellisen elämän peruspilarit. Viestinnässä Iisalmen kaupungin vetovoimaisuutta ja positiivista mainetta vahvistetaan seuraavalla mielikuvallisella tekijällä:


"Iisalmi - positiivisuuden alkulähteillä"

Iisalmen kaupungin brändin luomiseen ja kehittämiseen voivat osallistua kaikki iisalmelaiset; niin yksityishenkilöt, luottamushenkilöt, yhdistykset, yritykset, tapahtumien järjestäjät ja muut yhteisöt.

Vuonna 2016 aloitettiin Iisalmen kaupungin ja yhteistyökumppaniyritysten seudullisen vetovoiman kehittämiseen tähtäävä By Iisalmi -brändityö. Elinvoimaisesta, osaavasta Iisalmesta kertovan brändin tarinasta ja tekemisestä voit lukea lisää www.iisalmi.fi/byiisalmi

"By Iisalmi - Osaamisen paikka"

 

Voimassa oleva strategia ja suunnitelma:

Yhteystiedot

Jesse Korolainen

matkailu- ja viestintäasiantuntija
Pohjolankatu 14
040 628 1345
jesse.korolainen@iisalmi.fi

Laura Koski

markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
Pohjolankatu 14
+358 40 632 5868
laura.koski@iisalmi.fi

Maukonen Minna

matkailu- ja viestintäasiantuntija
Pohjolankatu 14
040 543 4903
minna.maukonen@iisalmi.fi

Minna Pappi

markkinointiasiantuntija (tapahtumakenttien ja mainospaikkojen varaus)
Pohjolankatu 14
040 830 2681
minna.pappi@iisalmi.fi