Iisalmeen on tehty oma maahanmuuttajaopas. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita maahanmuuttaja tarvitsee, kun hän aloittaa elämän uudessa maassa. Oppaassa on asumiseen, työhön, koulutukseen, erilaisiin palveluihin ja harrastustoimintaan liittyvää tietoa. Oppaassa on myös eri viranomaisten yhteystietoja.

Opas on koottu Vastaanottava Pohjois-Savo -hankkeessa yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Löydät oppaan täältä suomeksienglanniksi ja venäjäksi.

Iisalmen maahanmuuttajaoppaan lisäksi Ylä-Savoon on työstetty Ylä-Savon maahanmuuttajaopas, jossa kerrotaan kaikkien Ylä-Savon kuntien palveluista. Löydät oppaan näiltä sivuilta suomeksi. Opas käännetään myös venäjäksi, englanniksi ja viroksi. Löydät käännökset näiltä sivuilta niiden valmistuttua.