Iisalmen kaupunkistrategia 2025 "positiivisuuden alkulähteillä"

Iisalmen kaupunki on monipuolinen teollisten vientiyritysten sekä kaupan ja palveluiden seutukaupunki. Iisalmi on myös monipuolinen koulutuskaupunki, joka on helppo saavuttaa. Arkielämä Iisalmessa on sujuvaa ja turvallista. Kaupunki on 
viihtyisä asuinympäristö.
 
Iisalmelle on ominaista vahva historiaan ja kulttuuriin perustuva identiteetti, jonka pohjalle tulevaisuus rakennetaan modernia teknologiaa hyödyntäen. Samoista 
lähteistä pulppuaa iisalmelainen sosiaalisuus ja välitön tekemisen meininki.

Toiminta-ajatus

Iisalmen kaupunki edistää asukkaiden hyvinvointia sekä Iisalmen ja koko Ylä-Savon kilpailukykyä ja vetovoimaa tekemällä laajasti yhteistyötä menestyvän 
elinkeinoelämän edellytysten luomiseksi, laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi ja kuntatalouden tasapainottamiseksi.

Kaupungin arvot

    ​​Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 
    Avoimuus 
    Edistyksellisyys 
    Kestävä kehitys 
    Yhteisöllisyys

    Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017

    Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

    1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
    2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
    3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
    4) omistajapolitiikka;
    5) henkilöstöpolitiikka;
    6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
    7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

    Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

    Tammikuu
    Kaupunginhallitus päätti strategian päivityksen käynnistämisestä
    Ohjausryhmän asettaminen
    Strategiakysely kuntalaisille, sidosryhmille ja henkilöstölle
    Johtoryhmän strategiakokous

    Helmikuu
    Ohjausryhmän kokous
    Strategiakyselyn tulokset
    Timo Aro: Iisalmen ja Ylä-Savon elinvoima-analyysi 

    Maaliskuu
    Ohjausryhmän kokous

    Huhtikuu
    Valtuustoseminaari 3.4.2017, edellisen kauden arviointi ja keskustelua tulevista linjauksista
    Yhteinen seminaari uudet ja vanhat valtuutetut 19.4.2017
    Ohjausryhmän kokous 

    Toukokuu
    Strategialuonnoksen valmistelua 

    Kesäkuu
    Uusi valtuusto aloitti toimintansa
    Valtuustoseminaari 27.6.2017
    Strategialuonnos 1 valmistui
    KH asetti uuden ohjausryhmän

    Elokuu
    Strategisten ohjelmien valmistelua
    Ohjausryhmän kokous 

    Syyskuu
    8.-9.9. valtuustoseminaari
    Strategisten ohjelmien viimeistely
    Kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen, lausuntokierros 

    Lokakuu - Marraskuu
    Strategian hyväksyminen

    Strategiaprosessi 2017
    Nimi Lisätty
    Iisalmen Strategiaprosessi 2017.pdf (379 kB) 10.8.2017 11:53
    Strategialuonnos 2030 web.pdf (2,49 MB) 10.8.2017 11:53
    Strategialuonnos ja toimenpideohjelma
    Miksi kaupunkistrategia?
    • Kaupunkistrategiassa linjataan kaupungin keskeiset tavoitteet
    • Kaupunkistrategia on perusta kaupunki-organisaation toiminnalle
    • Kaupunkistrategia määrittelee millaisia viestejä kaupungista viestitään sisälle että ulospäin
    • Strategia punnitaan sen mukaan miten selkeästi se viestii halutusta tulevaisuudesta ja miten tehokkaat keinot se osoittaa sinne pääsemiseksi
    • Strategiaprosessia tarvitaan tunnistamaan toimintaympäristön haasteet ja luomaan koko kaupungin yhteinen näkemys muutostarpeista ja keinoista
    Kyselyjen raportit