Kaupungin myöntämät avustukset

Yhdistysten toiminta-avustusten hakeminen Iisalmessa

 

Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Iisalmen kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää myös yksityishenkilöille.

Kaupungin myöntämien toiminta-avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista. Kuulutus julkaistaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä paikallisessa sanomalehdessä. Sama hakuaika koskee myös kaupunginhallituksen myöntämiä kohdeavustuksia. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kohdeavustusten hakua tämä hakuaika ei koske. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät kaupunginhallituksen 15.1.2018 hyväksymästä avustusten myöntämisperusteesta.  

Iisalmen kaupunki on siirtynyt toiminta- ja kohdeavustuksissa sähköiseen hakumenettelyyn.  Alta löydät sähköiset avustushakemukset, joiden haku sulkeutuu automaattisesti hakuajan päätyttyä. Muistathan tehdä hakemuksesi ajoissa.

Vuonna 2018 Iisalmen kaupunki ottaa käyttöön tapahtumatukihaun,  jonka kautta myönnetään tukea iisalmelaisille tapahtuman järjestäjille tai Iisalmeen rekisteröidyille toimijoille kaupungin talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Vuonna 2018 jaettavan tapahtumatuen määrä on yhteensä 20 000 euroa. Tukea ei myönnetä samaan toimintaan, johon on saatu tai saadaan avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista.

Ajankohtaista

Tapahtumatuen haku ajalla 10.4.-28.9.2018

  • Iisalmessa järjestettävän tapahtuman tukemiseen tarkoitettu avustus. Lisätietoja markkinointi-asiantuntija Minna Pappi, puh. 040  830 2681. 

Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella pe 28.9. mennessä. Hakemuksessa mainitut liitteet tulee toimittaa kirjaamo@iisalmi.fi sähköpostiin tai kaupungintalon kirjaamoon, Pohjolankatu 14, määräaikaan mennessä. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee Kaupunginhallitus.

 

Seuraavat paikallisille rekisteröidyille yhdistyksille varattujen toiminta-avustusten haku aika 
22.1.-23.2.2018 klo 15:

  • Kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustukset sekä sosiaalityön tukemiseen tarkoitetut avustukset. Lisätietoja talousjohtaja Eeva Suomalainen, puh. 040 652 4002.
  • Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset. Lisätietoja Sanna Marin-Kainulainen, puh. 040 588 9074.
  • Liikunta- ja nuorisojärjestöjen sekä vammaisjärjestöjen toiminta-avustukset. Lisätietoja Kaija Herd, puh. 040 830 2703 ja Pekka Partanen, puh. 040 545 4567.
Myöntämisperusteet

Avustusten myöntämisperusteita on päivitetty ja ne ovat hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.1.2018 :

Lisätietoja asiasta antaa
talousjohtaja Eeva Suomalainen
eeva.suomalainen(at)iisalmi.fi
tai puh.  040 652 4002.

___

Tapahtumatuen myöntämis-periaatteet on hyväksytty Kaupunginhallituksessa 6.11.2017.

Jaetut avustukset

Tiedot jaetuista avustuksista löytyvät kokouspöytäkirjoista:

http://julkaisu.iisalmi.fi

Kaupunginhallituksen avustukset
Kaupunginhallitus myöntää vuosittain avustuksia noin 50 yhteisölle. Avustusten tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa Iisalmessa ja tukea yhdistysten sosiaali- ja terveystyötä tukevaa toimintaa.
Yksityistieavustukset

 

Iisalmen kaupungin tekninen jaosto voi myöntää tiekunnalle yksityistieavustusta tien kunnossapitoon ja parantamiseen. Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % avustuksesta. Avustus on käytettävä oman kunnan alueella sijaitsevalle tienosalle (yhteiset tiet). Avustusta haettaessa tiekunnan on ilmoitettava pysyvästi asuvien osakkaiden lu­kumäärä ja matka viimeiselle pysyvästi asutulle kiinteistölle. Avustettavan tien vähimmäispituus on 200 m. Avustusten hakuajankohta on alkuvuodesta ja siitä tiedotetaan erikseen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta määrittelee vuosittain käyttösuunnitelmassaan
kokonaisavustussumman jakamisesta toiminta-avustuksiin, kohde-avustuksiin, koulutus- ja
kurssitoimintaan, apurahoihin ja stipendeihin. Suurin osa avustusmäärärahasta kohdistuu liikunta, nuoriso- ja kulttuuri-järjestöjen toiminnan tukemiseen (toiminta-avustukset). Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta ei myönnetä tapahtumien järjestämiseen. Kulttuuripalveluiden kohdeavustusmäärärahaa voidaan myöntää myös yksittäisille taiteilijoille ja taiteilijaryhmille.